Sạc Apple iPhone 5W

149.000,0

  • Hàng bóc máy, hàng trưng bày nên có thể không có hộp
  • Công suất 5W USB
  • Dùng sạc tốt cho Apple Watch, iPhone hoặc iPod.
Danh mục: